لیست قیمت خدماتـ دیجیـ کمکـ (اپل)

ردیف |نوع خدماتـــــــــ| مدل دستگــــــــــــاه و هزینه به هزار تومان | توضیحاتـــ
1اجرت باز و بست دستگاه آیفون وIPHONE 4 / 4S –> 50-60
IPHONE 5/5S–> 40-60
IPHONE 6/6S–> 40-60
IPHONE 7/8—> 60-80
IPHONE 7+/8+ –> 60-80
IPHONE X —> 150-250
IPHONE XS/XS MAX —> 150-250
هزینه ها تقریبی می باشد و نسبت به وضعیت دستگاه و سختی کار متغیر می باشد
هزینه قطعه مصرفی جدا محاسبه میشود
2اجرت تعویض السیدی و قطعات مصرفی آیفون IPHONE 4 / 4S –> 50-60
IPHONE 5/5S–> 40-60
IPHONE 6/6S–> 40-60
IPHONE 7/8—> 60-80
IPHONE 7+/8+ –> 60-80
IPHONE X —> 150-250
IPHONE XS/XS MAX —> 150-250
برای مدل های 8 به بالا هزینه پروگرام جداگانه محاسبه می شود
هزینه پروگرم السیدی 1000000 تومان می باشد
3
اجرت باز و بست دستگاه آیپد
IPAD1/2/3/4 –> 100- 200
IPAD MINI 1/2/3/4 —> 100-200
IPAD AIR –> 150-250
IPAD PRO —> 250-450

4تعویض تاچ و السیدی و قطعات مصرفی آیپد
IPAD1/2/3/4 –> 100- 200
IPAD MINI 1/2/3/4 —> 100-200
IPAD AIR –> 150-250
IPAD PRO —> 250-450
هزینه قطعات جداگانه محاسبه خواهد شد
هزینه با نوع قطعه تعویضی تغییر خواهد کرد

پشتیبانی و مشاوره