سرویس آنلاک آیکلاد

دوستانی که بعد از ریستور دستگاه خود با مشکل قبول نکردن اپل ایدی مواجه شدند، چنانچه از صحت اپل آیدی خود اطمینان دارند، می توانند با ارسال اپل آیدی، از این سرویس استفاده کرده و رمز جدید دریافت کنند. دقت کنید حتما بایستی اپل آیدی گوشی در اختیار شما باشد (نیاز به رمز نیست). این سرویس ها توسط ادمین های خارج از کشور وابسته به اپل ارائه می شوند (کاملا رسمی) و ما فقط هماهنگی های لازم را انجام می دهیم. چنانچه از ایمیل اپل آیدی اطلاع ندارید، با سرویس های حذف iCloud می توانیم گوشی شما را آنلاک کنیم.

این سرویس برای تمامی حالات کاربرد دارد:

  • گوشی هایی که داخل منو هستند و رمز اپل آیدی را برای خارج کردن اپل آیدی از گوشی نیاز دارید
  • گوشی هایی که ریستور، ریست یا آپدیت شده اند و روی iCloud گیر کرده باشند
  • حتی اگر اپل آیدی شما بلاک هم شده باشد بازهم از این سرویس می توانید استفاده کنید

توجه:

دیجی کمک با هدف هرچه آسانتر نمودن سرویس آنلاک آیکلود و حذف اپل آیدی های کارتی و غیر کارتی و همچنین استفاده سایر هموطنان عزیز از این سرویس، علاوه بر مراجعه حضوری متقاضیان، اقدام به الکترونیکی نمودن این سرویس نموده است. بدیهی است که امر اعتماد در خریدهای اینترنتی همواره مسئله چالش برانگیزی بوده و پیوسته شاهد کلاهبرداریهای بزرگی در این میدان هستیم. لذا جهت آسوده شدن خیال شما عزیزان این مرکز اقدام به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی نموده که در گوشه پایین سمت چپ سایت آن را مشاهده میکنید.

نگران نباشید

تمامی اپل ایدیهای که از سرور اپل به هر طریقی بنا بر سیاست جدید اپل برای سخت گیری اپل ایدیها حذف شده اند مثل apple724.com Idapple.com و … و با ارور 724apple.com is not an apple id@**** انجام خواهد گرفت .

لیست برخی از اپل آیدی هایی که توسط این سرویس ریست می شوند را در زیر برای شما قرار داده ایم:

useridcard.com , appleusaa.com , appleland.in , u-id.us , 1appleid.com , cardappleid.com , user-usa.com , apple7us.com , buyappleid.net , email724.com , iidmail.org , appleidsale.com , google.com, idusa-usa.com, iiduser.com, emperatooor.com, idapplecore.com, 1appidah+gmail.com , 1appidac+gmail.com , cardidusa.com , ukidcard.com , empcard.org , idusa-usa.com , appleusaa.com , usa-set.com , win-usa.com , mailfa.com , prousid.com , appleidcard.co , userid.co , appleluxury.com , iyahoo.us , idcenter.us , appleidcard.info , appleidcard.com , applelland.com , appleland.com , userid.co , 24apple.com , getiosid.com , iidcard.us , iicard.org , iidcard.info , iidcard.net , iidmail.us , iidmail.net , iidmail.info , usacard.com , usaidcard.com , usaappleidcard.com , iappleid.us , userid.cards , usaapid , safeiid.com , mail.com , usid.tk , apple4usa.com , myway.com , appleuserus.com , usa-on.com , Applecard.co , Mail.ru , iaccount.us , 13usa.com , aim.com , applestore , @user-apple.tk , user-apple.tk , usaappleid.com , iappleid.in , myappleid.us , Applecard.net , Cardappleid.com , Applestoreid.info , 1appidab@gmail.com , 1appidag@gmail.com , Usa724.com, iemailx.com , iappsid.com , Applestore@usa.com , Appid.me , Ipackus+@gmail.com , app.idcard@mail.com , tgcf@mail.com , appid@mail.com , v.idone6310@yahoo.com , id@yandex.com , idcard.mail.com , proappid.com , usa-id.net , usa-pin.com , safeiidgp2+****@gmail.com , accicard+****@gmail.com , iaccsafe+****@gmail.com , safeiacc+****@gmail.com , safeiidgp+****@gmail.com , iidsafe+****@gmail.com , Josselyn.k@gmail.com , pid20net , Cliffv@gmail.com , Malia@list.ru , chloewade@mail.com , Mareli.@mail.com , 8Ford.@mail.ru , tory@mail.ru , mforopontowa@mail.ru , I.apple@usa.com , ahmn48.com , usauser@mail.com , ***appleid@usa.com , iidpro.net , 1appidf+***@gmail.com , apmd+***@mail.com , oneappleid.com , appleidcenter.com , appleidsale.com , applecore.in , idapplecore.com , usid2.club , usid1.club , usid1.com , userid.cards , useridcard.com , userid.co , usid2.com , usid2.com , 1appleid.com , usa-set.com , appleland.info , soft-usa.com , oneappleid.com , iappleidcard.us , applehig@gmail.com , imailid.com , mujmail.cz , iid.red , usaappleid.com , iapplecard.info , iapplecard.com , Vipcardid+@gmail.com , Cardpid+@gmail.com , nobmail.com , @nobmail.com , batisco.com , Fastmail.com , 1appidae+@gmail.com , Cardidus.com , Appleid@yahoo.com , Appleland@usa.com , itunesid.net , appleid.biz , appleid.vip , appleid.black , appleus20.com , applecore.com , appleidusa.com , p20net , apple7us.com , iicloud.com , apple24.in , appleidbuy.com,potentmail.com , Applehig@mail.com , applecard.net , id-user.com , Applecards.us , appraiser.net , Appstore_@yahoo.com , iidserver.net , Applebaz.com , iappleid.com , i-cardiran.com , @usaappleid.com , Idcard@usa.com , Idbaz@usa.com , iidapple.in , user-apple.com , usxid.com , useridcard.com , appleusaa.com , appleland.in , u-id.us , 1appleid.com , cardappleid.com , user-usa.com , apple7us.com , buyappleid.net , email724.com , iidmail.org , appleidsale.com , google.com, idusa-usa.com, iiduser.com, emperatooor.com, idapplecore.com, 1appidah+gmail.com , 1appidac+gmail.com , cardidusa.com , ukidcard.com , empcard.org , idusa-usa.com , appleusaa.com , usappid.info , applestoreid.net , @applestoreid.net , myidpro.org , iidpro.net , gplusid.us , usaappeid.net , icloud-acc.com , 360id.co , winterappleid.com , usa20appleid+***@gmail.com , hgidusa+***@gmail.com , usa-set.com , win-usa.com , mailfa.com , prousid.com , appleidcard.co , userid.co , appleluxury.com , iyahoo.us , idcenter.us , appleidcard.info , appleidcard.com , @iid.red , userid.co , 24apple.com , iidcard.us , iicard.org , iidcard.info , iidcard.net , iidmail.us , iidmail.net , iidmail.info , usacard.com , usaidcard.com , usaappleidcard.com , iappleid.us , userid.cards , usaapid , safeiid.com , mail.com , usid.tk , apple4usa.com , myway.com , m110id*@gmail.com , usid*@gmail. com, appleuserus.com , usa-on.com , ipluscard.com , Applecard.co , m110id@gmail.com , Mail.ru , Applecard.net , Cardappleid.com , Applestoreid.info , 1appidab@gmail.com , 1appidag@gmail.com , Usa724.com , iemailx.com , soft-usa.com , oneappleid.com , iappleidcard.us , applehig@gmail.com , imailid.com , iapplecard.info , iapplecard.com , Vipcardid+@gmail.com , Cardpid+@gmail.com , batisco.com , Fastmail.com , 1appidae+@gmail.com , Cardidus.com , Appleid@yahoo.com , Appleland@usa.com , itunesid.net , appleid.biz , appleid.vip , appleid.black , appleus20.com , applecore.com , appleidusa.com , apple7us.com ,  app20net+xx@gmail.com  , iicloud.com , apple24.in , appleidbuy.com , Buyappleid.net , Empratooor.com , Uapplelife.com , Vip**@fastmail.com , Usappid.com , Aicir.com , Batis.com , iimail.us , Applecard.us , Appstoreid.info , iyahoo.com , iappleid.com , Appleuserus.com , Usxid.com , Appleidemp.com , Applecore.in , Apple10.com , Usacard.net , Myiidc.com , idcardus.com , iaccount.us , Cardid.us , Applecard.com , Apmd***@mail.ru , 7applehig***@mail.com , Zmzk1657@mail.com , Rory***@usa.com , Toby**** @usa.com , Saul**@usa.com , Apple **@usa.com , Zxc **@usa.com , Higcard **@usa.com , Odis **@usa.com , Id.card **@usa.com , Appleid **@usa.com , Appleland **@usa.com , apple3**@usa.com , Apid **@usa.com , Usaapid+ **@gmail.com , apidusm60+ ** @gmail.com , 1appleidae+ **@gmail.com , w.appid**@yahoo.com , a.appid**@yahoo.com , Sapp.id**@yahoo.com , Winrd1-m **@yahoo.com , Onefapp Userid1-a**@yahoo.com , Ituneid**@yahoo.com , iidcmail.com , idcardxx@usa.com , x55597@hexemail.com , Onesapp**@yahoo.com , Appid**@yahoo.com , **@yahoo.com, **@yahoo.com, Appleid**@yahoo.com, Store**@yahoo.com, Appid **@yahoo.com, Id.club**@yahoo.com, Apmd**@yahoo.com, , Appleiland.us , mailemp.com , appleidcard.org , mailemp.com , app20net+***@gmail.com , us-apple.us , gubd@mail.com , Appelak.com , appstoreusaid@gmail.com , appsidmail@gmail.com , apple-userid.com , applesupport@icloud.com , nsxmail.in ,apusm*****@mail.com , apmd9-****@yahoo.com , id***@Applecard.co , Safeicard+***@gmail.com , ios-iran.com , usid…@gmail.com iid2.net usacard.net , pid20net+*****@gmail.com , appleiduas.com , padidehsoft.com , Xppid…@yahoo.com , usa-pin.com , rincoid.com , macstudio***@icloud.com , macstudio***@gmail.com , iphoneidcard.net , iphoneidcard.com ,drtp7809@mail.com ,ws5769+، *@yahoo.com , Myiidc.info , iid3.net , iid4.net , appleid20.com , intel-appleid.com , applecard.biz , Myiidc.com , 4applehig***@gmail.com , cyberidcard+**@gmail.com , appleidusa.org , apple-userid.com , 1appidm+**@gmail.com , Appstore_***@yahoo.com , icloud-acc.com iidpro.com , 1appidk+*@gmail.com nami , usa-pin.com , wapp.id*@yahoo , 7475am**@mail.com , Appleiid.com , Appleiid.us , applehig , idcardus , hbvipcard , 20myid , iid2vip , vipcardid ,myapplee , appleusalla , sstappid , usamacid.com , iidsafe+@gmail.com , glorymail.info iidcard , idcardapple.us , usapplepro.com , appemp.com , usapplepro.com , Myiidc.net , appleiid.org , snug id , gem-fast.com , Applecard.us , Applecard.info , Applecard.net , Lapinmail.com , morurgar.com, Lapinmail.net , Lapinmail.org , Lapinmail.info , Ikeenmail.com , Ikeenmail.us , Loyalmail.com , Potentmail.com , , Potentmail.net , Glorymail.org , Appleiid.net , Appleiid.info , Isuremail.info , Iwellmail.com , Iwellmail.us , 1appid+xx@gmail.com , Isuremail.com , Isuremail.us, idparsanet+***@gmail.com , applelicense.com , pppid..@yahoo.com , , myapplee…@usa.com , appleid…@usa.com ,golemid.com , appleid…..@yahoo.com , iaccsafe.com , cappid…@yahoo.com , idcardus.com , Appleid78000 ta appleid99000@yahoo.com , Cuidusa+1000@gmail.com ,Cuappid+1000@gmail.com , Usacardid+1000@gmail.com , Usappid2+1000@gmail.com ,appleidus…@mail.ru , kharideappleid.com , miranamail.com ,7374am…@mail.com , applecard.ir ,buyappleid.net ,usid2.com , idparsanet***@usa.com , Myiidc.us , isafeacc.com , iapplecard…@usa.com , appidpro.com , usid3.com , usa-appleid.com , online-appleid.com , usid1.com , icloudid.info ,appstoreid.info , idevice@asia.com , m110id***@gmail.com , usid****@gmail. Com , apmd*******@yahoo.com , mk***–***@yahoo.com , applehig****@mail.com , applehig****@mail.ru , applehig****@gmail.com , idcardus+****@gmail.com , appidcard.com , @kharideappleid.com , @usicard.us , appuserid.com , buyappleid.net , cardidus.com , goldappleid.com , gmx.com , icard.mobi , idcardapple.com , idcardus.com , intel-appleid.com , myidcard.us , nymail.in , idapplecore.com , nsxmail.in , idcard*@usa.com , isafeacc.com , usapplepro.com , appleidusa.org , miranamail.com , appleidusa.org , us-apple.us , igmail.us , apple7us.com , email724.com , emperatooor.com , cardappleid.com , user-usa.com , appleusaa.com , u-id.us , appleland.in , empcard.org , prousid.com , appleluxury.com , iyahoo.us , idcenter.us , usa-set.com , win-usa.com , apple4usa.com , safeiid.com , usa-on.com , Applecard.co , userid.cards , useridcard.com , appleidcard.com , 1appleid.com , appleidcard.info , Usa724.com , iemailx.com , soft-usa.com , hexemail.com , oneappleid.com , itunesid.net , appleid.biz , appleid.vip , appleid.black , appleus20.com , applecore.com , appleidusa.com , apple7us.com , kharideappleid.com , iicloud.com , apple24.in , appleidbuy.com , Usappid.com , Applecard.us , Appstoreid.info , iyahoo.com , iappleid.com , Appleuserus.com , Usxid.com , Appleidemp.com , Applecore.in , Apple10.com , Usacard.net , idcardus.com , iaccount.us , Cardid.us , apple-userid.com , iid2.net , usacard.net , appleiduas.co , ios-iran.com , iphoneidcard.net , iid3.net , iid4.net , appleiid.org , gem-fast.com , Lapinmail.com , Lapinmail.net , Lapinmail.org , Lapinmail.info , Ikeenmail.com , Ikeenmail.us , Loyalmail.com , Potentmail.com , Potentmail.net , Glorymail.org , Appleiid.net , Appleiid.info , Isuremail.info , Iwellmail.com , Iwellmail.us , Isuremail.com , Isuremail.us , applecard.ir , usa-appleid.com , online-appleid.com , pokemail.net , appemp.com , appleidemp.com , mya-id.com , empcard.org , emperatooor.ir , emperatooor.org , empmail.pro , icardsell.com , empsprint.com , empstore.org , empstoreid.net , empuser.org , goldemp.info , myemp.net , emperatooor.org , summerid.com , usemp.pro , iappleid24.com , winterid.info , appleiid.net , appleidcenter.com , iid.cards . idlla.com , appleidlla.com , usicard.us , mobilehouse.org

حتی اگر اپل آیدی شما در لیست دامنه های ما نبود، باز هم با ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

پاسخ: بله مشکلی نیست. اپل آیدی رو جهت استعلام برای کارشناسان ما ارسال کنید.

پاسخ: بله 100% انجام میشه. لطفا با کارشناسان ما هماهنگ بفرمایید. قیمتش بستگی به شرایط گوشی داره که توضیحاتش رو بهتون میگیم.

پاسخ: مشکل شما باید دقیق بررسی گردد. لطفا با کارشناسان ما هماهنگ بفرمایید

پاسخ: دلایل زیادی میتونه داشته باشه:
1- تغییر اطلاعات توسط شما یا هر شخص دیگری که اطلاعات روی کارت را مشاهده کرده باشد
2- قوانین اپل ، قوانین بین الملل و تحریم بودن ایران دلیل دیگری هست که ممکن است اپل آیدی شما را غیرفعال یا مختل کند

پاسخ: مشکل قابل رفع هست منتها ازطریق سرویس جهانی icloud باید IMEI گوشی شما رو از سرور آنلاک کنیم. جهت انجام و استعلام قیمت با کارشناسان سایت تماس بگیرید.

پاسخ: مشکل قابل رفع هست منتها ازطریق سرویس جهانی icloud باید IMEI گوشی شما رو از سرور آنلاک کنیم. جهت انجام و استعلام قیمت با کارشناسان سایت تماس بگیرید.

پاسخ: خیر، سریال هایی که لاست شده باشن به هیچ وجه از سمت اپل آنلاک نخواهند شد.

پاسخ: درصورت امکان بازیابی آیدی شما، فقط یک بار هزینه دریافت خواهد شد (بابت بازیابی آیدی) و به تعداد دستگاه ست شده هیچ کاری نداریم

پاسخ: معمولا فقط اپل آیدی و IMEI گوشی نیاز هست. در بعضی موارد تصویر کارتن و تصویر اپل آیدی داخل گوشی و یکسری تصاویر دیگر نیاز هست که حتما قبل از ثبت سفارش، ازطرف سایت به شما اطلاع داده خواهد شد

پاسخ: خیر، IMEI یکی از گوشی ها رو ارسال بفرمایید کفایت میکنه

پاسخ: سرویس بازیابی اپل آیدی زمانی قابل استفاده هست که حداقل خود اپل آیدی رو بدونین. زمانیکه اپل آیدی رو نمیدونید و گوشی توی اکتیو گیر کرده بایستی از سرویس آیکلود استفاده کنید.

پاسخ: بسته به نوع آیدی حداقل 150 و حداکثر 700 هزار تومان (هرچند قیمتها ممکن است در آینده تغییر کنند و افزایش یا کاهش احتمالی داشته باشند.

پاسخ: فقط پسورد جدید رو میتونیم قطعی تقدیم کنیم. پاسخ سوالات امنیتی معمولا به دلیل عدم دسترسی ارسال نخواهد شد مگر در موارد خاص که قبل از ثبت سفارش در این مورد میتونید با کارشناسان ما هماهنگ بفرمایید.

پاسخ: فقط رمز کافی هست و اصلا نیازی به سوالات امنیتی و … نمی باشد

پشتیبانی و مشاوره