حفظ حریم خصوصی

برای ثبت نام و همچنین ایجاد سفارش و ارسال سفارش نیازمند دریافت اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی و شماره تلفن و آدرس هستیم این اطلاعات صرفا جهت مراحل انجام سفارش و اطلاع رسانی به شما استفاده خواهد شد این اطلاعات به صورت امن نزد دیجیـ کمکـ باقی می ماند تا در سفارشات و خدمات بعدی مورد استفاده قرار بگیرد .

پشتیبانی و مشاوره