چنان چه در هنگام روشن یا خاموش کردن گوشی آیفون XS خود دچار مشکل شده اید، طوری که چندین بار دکمه پاور گوشی را فشار می دهید اما عملکردی از سوی آیفون XS خود مشاهده نمی کنید؛ این مشکل می تواند بسیار آزار دهنده باشد؛ کاری که شما برای رفع این مشکل می توانید انجام دهید تعویض فلت دکمه پاور-فلاش آیفونXS می باشد. بله درست متوجه شدید! نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می باشد این است که با تعویض فلت پاور iPhone XS نه تنها می توانید ایرادات مربوط به عمل نکردن دکمه پاور گوشی را رفع کنید بلکه در رفع ایرادات مربوط به از کار افتادن فلاش گوشی نیز می تواند مفید باشد.

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS، قدم اول: جداسازی صفحه نمایش از شاسی

قبل از اقدام برای باز کردن گوشی و تعویض قطعات مختلف آن نیاز است که گوشی خود را خاموش کنید. برای خاموش کردن گوشی آیفون XS، باید دکمه پاور گوشی که در سمت راست قرار دارد و یکی از دکمه های صدا را به طورهمزمان فشار داده و برای چند ثانیه نگه دارید تا دکمه “Switch off” بر روی صفحه نمایش ظاهر شود. اکنون دکمه قرمز رنگ خاموش را با انگشت به سمت راست بکشید تا گوشی خاموش شود.

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

سوزن سیم کارت را بردارید و آن را در سوراخ مخصوص خشاب سیم کارت قرار داده و مقداری فشار دهید تا خشاب سیم کارت از جایش خارج شود. حال خشاب را با دست بگیرید و از گوشی جدا کنید.

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

خشاب سیم کارت آیفون XS جدا شد.

تعمیر آیفون XS

در قدم بعدی، دو پیچ مشخص شده به رنگ قرمز را با کمک پیچ گوشتی پنج سو باز کنید. وظیفه این پیچ ها، محکم نگه داشتن صفحه نمایش بر روی شاسی است.

تعمیر آیفون XS

اکنون از اسپاتول فلزی(iSesamo) برای ایجاد شکاف بین شاسی و صفحه نمایش در گوشه سمت چپ_ پایین استفاده کنید.

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

به محض ایجاد شدن شکاف، فوراً پیک را درون درز ایجاد شده قرار دهید؛ حال پیک را ابتدا به سمت چپ سپس به سمت بالا در سمت راست خود بکشید تا صفحه نمایش از شاسی جدا شود.

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

همین کار را در سمت چپ گوشی نیز تکرار کنید و در آخر کار، عمل جداسازی را در بخش بالایی صفحه نمایش به پایان برسانید.
تذکر: برای انجام این کار، همیشه از پیک استفاده کنید.

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

حال صفحه نمایش را با دست بگیرید و آن را مانند کتاب باز کنید.
تذکر: مراقب باشید! هرگز صفحه نمایش را به سمت بالا نکشید زیرا هنوز توسط فلت هایی به مادربرد متصل است.

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

پیچ گوشتی سه سو را بردارید و سه پیچ قرمز رنگ را که در شکل مشخص شده اند، باز کنید.

تعمیر آیفون XS

سپس پیچ چهار سو را که در شکل میبینید، باز کنید.

تعمیر آیفون XS

حال، صفحه محافظ فلزی را با پنس بگیرید و جدا کنید.

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

کانکتور باتری را جدا کنید. برای این کار همیشه از اسپاتول پلاستیکی استفاده کنید.
تذکر: این مرحله بسیار مهم است و به دلیل مسائل ایمنی باید رعایت شود!

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

با همان اسپاتول پلاستیکی ادامه دهید. در این جا، کانکتور مربوط به سنسور مجاورتی|کپسول صدا| نور|بلندگوی داخلی را جدا کنید.
سپس با دقت اولین فلت صفحه نمایش را جدا کنید.

تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS
تعمیر آیفون XS

کار را با جدا کردن دومین فلت ادامه دهید.
صفحه را با دست بگیرید و جدا کنید.

تعمیر آیفون XS

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS، قدم دوم: جداسازی ویبراتور | بلندگوی خارجی از شاسی

ابتدا هشت پیچ مشخص شده در شکل را باز کنید. وظیفه این پیچ ها، نگه داشتن ویبراتور| بلندگوی خارجی بر روی شاسی است.

با کمک یک پنس، قطعه فلزی مشخص شده در شکل واقع در سمت چپ را بگیرید و جدا کنید.

تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS

همین کار را این بار برای قطعه فلزی سمت راست انجام دهید.

تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS

حال از اسپاتول پلاستیکی برای جدا کردن کانکتور taptic engine (ویبراتور) استفاده کنید.

تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS

مجموعه ویبراتور| بلندگوی خارجی را با کمک اسپاتول پلاستیکی بیرون بکشید سپس بلندگو را همانند شکل سوم این مرحله، مقداری کنار بزنید تا کانکتور ویبراتور در دسترس قرار بگیرد.

تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS

در آخر با کمک اسپاتول پلاستیکی کانکتور ویبراتور را جدا کرده و ویبراتور| بلندگوی خارجی را به طور کامل بردارید.

تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS
تعویض بلندگوی خارجی آیفون XS

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS، قدم سوم: جدا سازی باتری از شاسی

اکنون اسپاتول پلاستیکی را مطابق شکل در لبه چسب نگهدارنده باتری قرار دهید، سپس آن را به آرامی بکشید تا چسب مقداری بیرون کشیده شود آنگاه چسب را با دست بگیرید و بکشید تا کاملاً کنده شود. همین کار را برای سه چسب دیگر تکرار کنید.

تعویض باتری آیفون XS
تعویض باتری آیفون XS
تعویض باتری آیفون XS
تعویض باتری آیفون XS
تعویض باتری آیفون XS
تعویض باتری آیفون XS
تعویض باتری آیفون XS
تعویض باتری آیفون XS

باتری را با دست بگیرید و بردارید.

تعویض باتری آیفون XS

باتری آیفون XS جدا شد.

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS، قدم چهارم: جدا سازی دوربین جلو از شاسی

اکنون با کمک اسپاتول پلاستیکی دو کانکتور اصلی دوربین جلو(تشخیص چهره) را از مادربرد جدا کنید.

تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS

با همان اسپاتول پلاستیکی آخرین کانکتور مربوط به فلت دوربین جلو را نیز جدا کنید.

تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS

اسپاتول پلاستیکی را به آرامی اهرم وار در زیر فلت دوربین جلو قرار دهید و آن را بردارید.

تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS
تعویض دوربین جلو آیفون XS

دوربین جلو آیفون XS جدا شد.

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS، قدم پنجم: جدا سازی مادربرد از شاسی

دو پیچ مشخص شده به رنگ قرمز در شکل را باز کنید. وظیفه این پیچ ها نگه داشتن مادربرد بر روی شاسی است.

تعویض مادربرد آیفون XS

مطابق شکل، با کمک اسپاتول پلاستیکی ابتدا کانکتور مربوط به فلت آنتن سپس کانکتور مربوط به فلت کانکتور شارژ را جدا کنید.

تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS

مجدداً از اسپاتول پلاستیکی استفاده کنید و اولین کانکتور دوربین قبل و همچنین کانکتور پاور|فلاش را جدا کنید.

تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS

و در نهایت، آخرین کانکتور دوربین عقب را نیز جدا کنید.

تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS

اکنون قطعه فلزی نگهدارنده مادربرد را با پنس بگیرید و جدا کنید.

تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS

سپس فلت های آنتن را با کمک اسپاتول پلاستیکی جدا کنید.

تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS

حال کانکتور آنتن NFC را با همان اسپاتول پلاستیکی جدا کنید.

تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS

در آخر، مادربرد را با دست بگیرید و جدا کنید.

تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS
تعویض مادربرد آیفون XS

مادربرد آیفون XS جدا شد.

تعویض مادربرد آیفون XS

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS، قدم ششم: جدا سازی آنتن سلولار از شاسی

ابتدا دو پیچ نگهدارنده صفحه فلزی محافظ دوربین عقب را که در شکل مشخص شده اند، باز کنید.

تعویض آنتن آیفون XS

محافظ را با کمک اسپاتول پلاستیکی جدا کنید و بردارید.

تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS

دوربین عقب را با دست بگیرید و بردارید.

تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS

سه پیچ نگهدارنده آنتن بر روی شاسی را که در شکل به رنگ قرمز مشخص شده اند، باز کنید(شکل اول).
سپس به سراغ باز کردن پیچ دیگری که در شکل دوم این بخش به رنگ قرمز علامت گذاری شده است، بروید.

تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS

اکنون فلت آنتن را با پنس بگیرید و از شاسی جدا کنید.

تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS
تعویض آنتن آیفون XS

آنتن سلولار آیفون XS جدا شد.

تعویض آنتن آیفون XS

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS، قدم هفتم: جدا سازی فلت پاور از شاسی

ابتدا با کمک اسپاتول پلاستیکی، فلاش را از جایش بیرون بکشید؛ مجدداً با همان اسپاتول، کل ساختمان فلاش را از شاسی بکنید، دقت داشته باشید که این کار را به آرامی و با دقت انجام دهید.

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS

دو پیچ مشخص شده در شکل را باز کنید. وظیفه این پیچ ها ثابت نگه داشتن فلت پاور بر روی شاسی گوشی است.

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS

سپس فلت را با پنس بگیرید و کامل بردارید.

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS
تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS

فلت پاور- فلاش آیفون XS جدا شده و آماده تعویض است.

تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS

آنچه گفته شد!

هدف از این آموزش تعویض فلت پاور-فلاش آیفون XS می باشد. همانطور که در این آموزش مشاهده کردید این کار به آسانی و در هفت مرحله اصلی: جداسازی صفحه نمایش از شاسی، جداسازی بلندگوی خارجی| ویبراتور، جداسازی باتری، جداسازی دوربین جلو، جداسازی مادربرد، جداسازی آنتن سلولار و در آخر جداسازی فلت دکمه پاور و فلاش از شاسی قابل انجام است. با انجام این مراحل می توانید فلت دکمه پاور گوشی آیفون XS را کامل جدا کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. در نهایت، چنان چه با وجود این آموزش، سوال یا ابهامی در ذهن دارید می توانید در زیر همین پست برای ما کامنت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

پشتیبانی و مشاوره