هدف ما از ایجاد این آموزش، تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس است

بروز ایراداتی چون خرابی دوربین جلو و از کار افتادن عملکرد سنسور نور/ سنسور مجاورت آیفون 8 پلاس تنها و تنها باتعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس ممکن می شود؛ زیرا دوربین جلو و سنسور مجاورت با یکدیگر یک بخش مستقل را تشکیل می دهند به همین دلیل تعویض دوربین جلو خود به خود منجر به تعویض سنسور مجاورت نیز خواهد شد.

گام اول در تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس: باز کردن گوشی

مثل همیشه، قبل از باز کردن گوشی نیاز است که گوشی آیفون 8 پلاس خود را خاموش کنید.
برای خاموش کردن گوشی آیفون 8 پلاس کافی است که دکمه پاور را برای چند ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
نوار خاموش بر روی گوشی ظاهر می شود، آن را به سمت راست بکشید تا عملیات خاموش سازی گوشی آیفون 8 پلاس انجام شود.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

به سراغ جعبه ابزار تعمیرات موبایل خود بروید، پیچ گوشتی پنج سو را بردارید و دو پیچ موجود در دو طرف سوکت شارژ را باز کنید.
نکته: وظیفه این پیچ ها، ایمن نگه داشتن بخش پایینی صفحه نمایش بر روی شاسی است.
سشوار را بردارید؛ مطابق شکل دوم، لبه های دور تا دور گوشی را گرم کنید.
نکته: این کار، چسب آب بند موجود بین صفحه نمایش و شاسی را نرم می کند تا جداسازی آن آسان تر شود.
تذکر: تردید نکنید! دور تا دور گوشی را به اندازه کافی گرم کنید تا جداسازی صفحه نمایش از شاسی آسان تر شود.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

پیک را بردارید و آن را در لبه سمت راست- پایین گوشی فرو کنید تا یک شیار ایجاد شود. سپس پیک را بر روی لبه پایینی گوشی بکشید.
همین کار را برای سه لبه دیگر گوشی تکرار کنید تا صفحه نمایش از شاسی جدا شود.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

مطابق شکل زیر، صفحه نمایش را به سمت پایین بکشید. 
همانطور که کتاب را باز می کنید، صفحه نمایش را باز کنید.
احتیاط کنید! صفحه نمایش هنوز توسط سه فلت به مادربرد متصل است، مراقب باشید! فلت ها را پاره نکنید.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

گام دوم در تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس: جدا کردن صفحه نمایش از شاسی

اکنون پیچ گوشتی چهارسو را بردارید و چهار پیچ مشخص شده در شکل را باز کنید.
وظیفه این پیچ ها، نگه داشتن صفحه فلزی محافظ کانکتورهای متصل شده به مادربرد است.

باز کردن گوشی آیفون 8 پلاس

با کمک پنس، صفحه فلزی محافظ کانکتورها را بردارید.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

اسپاتول پلاستیکی را بردارید و با کمک آن کانکتور باتری و کانکتور تاچ و ال سی دی گوشی را جدا کنید.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

در ادامه کانکتور مربوط به دکمه هوم و فورس تاچ را نیز جدا کنید.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

به بخش بالای گوشی آیفون 8 پلاس بروید.
اکنون به وسیله پیچ گوشتی سه سو، دو پیچ نگهدارنده پایه فلزی محافظ مشخص شده در شکل را باز کنید.
وظیفه این پایه محافظ، ایمن نگه داشتن کانکتورهای دوربین جلو، سنسور مجاورت و اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس است.

باز کردن گوشی آیفون 8 پلاس

با کمک پنس پایه فلزی را بردارید و از گوشی جدا کنید.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

حال به وسیه اسپاتول پلاستیکی، فلت دوربین جلو، سنسور مجاورت و اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس را جدا کنید.
مشاهده می کنید که صفحه نمایش آیفون 8 پلاس از قاب و شاسی جدا شد.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

گام سوم در تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس: جدا کردن اسپیکر مکالمه

پنج پیچ مشخص شده در شکل را باز کنید.
وظیفه این پیچ ها ایمن نگه داشتن پایه فلزی نگهدارنده اسپیکر مکالمه بر روی صفحه نمایش است.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

پایه فلزی نگهدارنده را به وسیله پنس از صفحه نمایش جدا کنید.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

با کمک اسپاتول پلاستیکی، دوربین جلو را جدا کرده و کنار بگذارید.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

حال اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس را با پنس بگیرید و جدا کنید.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس
تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس از گوشی جدا شد.

تعویض اسپیکر مکالمه آیفون 8 پلاس

گام چهارم در تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس: جدا کردن دوربین جلو

نوبت به جداسازی کانکتور سنسور نور/ سنسور مجاورت آیفون 8 پلاس می رسد.
برای این کار می توانید از نوک اسپاتول پلاستیکی استفاده کنید. 
مطابق شکل های زیر، کانکتور سنسور مجاورت/ سنسور نور را از صفحه نمایش جدا کنید.

تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس
تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس
تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس
تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس

حال اسپاتول را در زیر فلت سنسور مجاورت/ سنسور نور/ دوربین جلو قرار دهید و کل فلت را از صفحه نمایش جدا کنید.

تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس
تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس
تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس
تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس

مشاهده می کنید که دوربین جلو آیفون 8 پلاس از صفحه نمایش جدا شده و در صورت لزوم آماده تعویض است.

تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس

جمع بندی!

باز کردن گوشی، جداسازی صفحه نمایش، جداکردن اسپیکر مکالمه و در نهایت جداسازی دوربین جلو از شاسی، چهار گام اصلی در عملیات تعویض دوربین جلو آیفون 8 پلاس می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

پشتیبانی و مشاوره