مرحله 1: قاب پشتی را از قاب میانی گوشی جدا کنید

1.1 گوشی را خاموش کنید، خشاب سیم کارت را بیرون بیاورید و سیم کارت را بردارید.

 1.2 با استفاده از هیتر، هوای گرم را در دمای 70  تا 80 درجه سانتیگراد به قاب پشت گوشی بدهید.

1.2 با مکنده و پیک پلاستیکی یا ورق پلاستیکی بسیار نازک، قاب پشت گوشی را باز کنید.

1.3. از قاب میانی، 13 پیچ را شل کنید.

1.4. با استفاده از پیک پلاستیکی، به دقت قاب میانی را از روی صفحه نمایش جدا کرده و بردارید. پس از جدا کردن قاب پشتی و قاب میانی، به ترتیب قطعات داخلی را باز کنید.

مرحله 2: قطعات داخلی گوشی را از روی صفحه نمایش بیرون بیاورید.

  2.1 کابل فلت باتری و کابل فلت SUB گوشی را قطع نمایید و فلت SUB را جدا کنید.

2.2 دوربین جلو را قطع و جدا کنید.

2.3 کابل سیم آنتن را قطع نمائید، پیچ را شل کنید و مادربرد را بیرون بیاورید.

2.4 کابل سنسور فینگر پرینت را قطع کنید، دو پیچ آن را شل کنید و سنسور را از گوشی جدا نمائید.

2.5 کابل آنتن و فلت صفحه نمایش را قطع کنید، به آرامی ضربه بزنید و پورت برد شارژ را با ااسپاتول از صفحه گوشی جدا کنید.

2.6 باتری را از گوشی بیرون بیاورید. گوشی کاملا باز شده است. به آخرین مرحله از سر هم نمودن گوشی بروید.

مرحله 3: گوشی را سرهم کنید.

3.1  ابتدا باتری را بگذارید، سپس پورت برد شارژ را در جای خود قرار دهید. کابل آنتن و فلت صفحه نمایش را وصل کنید.

  3.2 سنسور فینگر پرینت را نصب کنید و کابل فلت آن را وصل نمائید، سپس پیچ ها را ببندید تا سنسور ثابت شود.

  3.3 مادربرد را در جای خود تنظیم کنید، و پیچ آن را ببندید تا ثابت شود.

3.4 کابل آنتن سیگنال را به مادر برد وصل کنید، دوربین جلو را نصب و وصل کنید.

  3.5 فلت  SUBپشتی و کابل باتری را وصل کنید.

3.6 قاب میانی گوشی را در جای خود تنظیم کنید و 13پیچ را ببندید.

3.7 قاب پشت گوشی را در جای خود تنظیم کنید، به آرامی لبه و گوشه ها را فشار دهید، مطمئن شوید که محکم و به درستی بسته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

پشتیبانی و مشاوره