هدف از ایجاد این آموزش، تعویض شاسی آیفون X می باشد تا با انجام آن بتوان مشکلات مختلفی نظیر خم یا شکسته شدن شاسی گوشی آیفون X را رفع کرد.
همانطور که می دانید تمام اجزای گوشی بر روی قاب و شاسی آن سوار هستند؛ بدیهی است که قبل از اقدام برای تعویض شاسی آیفون X نیاز است که تمام اجزای گوشی را از شاسی جدا کرده تا بتوانید یک شاسی جدید و سالم را جایگزین شاسی معیوب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

پشتیبانی و مشاوره